Φορολογικές Υπηρεσίες

Το φορολογικό τμήμα του γραφείου μας προσφέρει για αρκετά χρόνια σε πλήθος ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών συμβουλές και λύσεις από εξειδικευμένους συνεργάτες μας:

  • Φορολογική υποστήριξη Εταιριών.
  • Συνεργάτες μας επισκέπτονται τις εταιρείες και με τακτικές ή όχι συναντήσεις συζητούν τα φορολογικά ζητήματα που ανακύπτουν και παρέχουν υποστήριξη και λύσεις.
  • Φορολογικές Σχεδιασμός προσαρμοσμένος αποκλειστικά στην επιχείρησή σας.
  • Έλεγχοι ορθότητας εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας.
  • Γνωματεύσεις για φορολογικά θέματα
  • Συστάσεις - μετατροπές και συγχωνεύσεις εταιρειών.
  • Προσφυγές - Διασπάσεις - Αποσχίσεις - Εκκαθαρίσεις.
  • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων της επιχείρησης σας.