Οργάνωση Επιχειρήσεων

Το λογιστικό μας γραφείο παρέχει υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους. Συγκεκριμένα, ειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών
  • Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων
  • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων.
  • Δυνατότητα ανεύρεσης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις.